top of page
České komíny
beton_fejta_zb_6.gif

BETON FEJTA

Před montáží komínové sestavy si pozorně přečtěte všechny důležité informace.

Informace
ČSN EN 1443
Komíny - Všeobecné informace

Po instalaci, kominík/revizní technik spalinových cest, vyplní komínový štítek a nalepí jej na vnitřní stranu komínových dvířek. Za správnost vyhotovení ručí revizní technik!

Certifikát
Komínový štítek

Po instalaci, kominík/revizní technik spalinových cest, vyplní komínový štítek a nalepí jej na vnitřní stranu komínových dvířek. Za správnost vyhotovení ručí revizní technik!

Certifikát
CE štítek komínové tvárnice

Obecně o komínech - terminologie

Vyústění komínu - nad šikmou
a rovnou střechou

Prohlášení o vlastnostech komínové tvárnice: BETONOVÉ KOMÍNOVÉ SYSTÉMY FEJTA

Komínová sestava

Prohlášení o vlastnostech komínový systém: BETONOVÉ KOMÍNOVÉ SYSTÉMY FEJTA

Prohlášení o vlastnostech komínový systém: BETONOVÉ KOMÍNOVÉ SYSTÉMY FEJTA

Po instalaci, kominík/revizní technik spalinových cest, vyplní komínový štítek a nalepí jej na vnitřní stranu komínových dvířek. Za správnost vyhotovení ručí revizní technik!

Certifikát
CE štítek komínového systému plyn - mokrý provoz

Po instalaci, kominík/revizní technik spalinových cest, vyplní komínový štítek a nalepí jej na vnitřní stranu komínových dvířek. Za správnost vyhotovení ručí revizní technik!

Certifikát
CE štítek komínového systému tuhá paliva - suchý provoz

Informace - komínová sestava

Při instalaci dodržujte předepsaný postup výrobce.

Návod
Jak správně použít vložky PKZ

Při instalaci dodržujte předepsaný postup výrobce.

Návod
Montážní postup při stavbě betonových komínů

Návody - komínová sestava

České komíny
Návody
bottom of page