top of page
logo_BetonFejta_2017_final.png
Popis

V rámci zkvalitňování našich výrobků a zvyšování výrobní kapacity, jsme na přelomu

roku 2021 a 2022 provedli významnou modernizaci výrobního procesu.

~

Aby bylo možné dlouhodobě zajistit a udržet kvalitu betonových prvků, a pokud možno ji ještě zlepšit, rozhodli jsme se v naší společnosti inovovat vibrolis. Faktorem při výběru byla technická vyspělost vybraného stroje. Rozhodnutí padlo pro výrobek od společnosti HESS, předního výrobce betonářských strojů, který je na českém a slovenském trhu velice dobře znám. Zakoupen byl vibrolis RH 600A, který je určen pro střední výkon.

~

Vibrolis pracuje s podložkou o rozměrech 1 150 x 700 mm. Vyznačuje se masivní konstrukcí rámu stroje, která zajišťuje dokonalý přenos vibrací z vibračního stolu na výrobek. Srdcem vibrolisu je vibrační systém. V tomto stroji je vibrace tvořena dvojicí servomotorů, které jsou frekvenčně řízeny. Aby bylo možné dosáhnout pouze vertikálních pohybů stolu, jsou servomotory elektronicky synchronizovány. S frekvenční regulací lze dosáhnout vibrační síly až 80 kN.

Pohyb plnicího vozíku a razníku zajišťuje dostatečně dimenzovaná hydraulika umožňující optimální nastavení rychlosti a pojezdu plnicího vozíku, formy a nastavení razníku během plnění. Zajišťují také maximálně šetrné odformování citlivých výrobků, jako jsou komínové tvárnice. Plně automatické řízení je založeno na systému SPS Simatic S7, jehož výhodou je, že parametry lze nastavovat za chodu stroje a zvolené nastavení pro daný výrobek lze uložit do řídicí paměti.

~
Nasazením nového ­vibrolisu jsme dosáhli podstatného zvýšení zhutnění a zlepšení přesnosti komínového tělesa. Díky tomu se výrazně snížil počet špatných výrobků nebo zmetků ve výrobním procesu. Nový stroj zajistil podobné zvýšení kvality i u ostatních řad výrobků ze ztraceného bednění a zdicích bloků. Výrazně tak zvýšil výrobní kapacitu, a proto se dále chystáme i v dalším období investovat do zvýšení automatizace výrobního procesu.

~

Věříme, že výměna míchacího centra a vibrolisovacího stroje za nový, od německé společnosti HESS GROUP – MULTIMAT RH 600, povede ke zvýšení spokojenosti našich zákazníků.
 

bottom of page