top of page
České komíny
ezgif.com-optimize.gif
Montáž stropního systému

Stropní konstrukce by měla být navržena podle projektu.

 • nejprve se osadí nosníky v osové vzdálenosti 635 mm na vyrovnaný povrch zdiva

 • nosníky se musí při montáži a následném zmonolitnění podepřít podpěrami ve vzdálenosti 2000 mm a odstraní se až při vyzrání dobetonávky

 • na osazené nosníky se musí klást nasucho stropní vložky, první řada vložek se musí klást mezi všechny nosníky po obou zdech, ostatní vložky se pak kladou vždy za první řadu zprava doleva nebo zleva doprava

 • před betonáží pokropíme smontovanou konstrukci vodou

 • stropní konstrukce se musí zabetonovat v jednou pracovním cyklu, 
  pro betonování se používá beton třídy C20/25, beton se nesmí nahromadit na smontované konstrukci na jednom místě

 • stropní konstrukce s nosníky o délce nad 5 m lze provádět pouze s nadbetonávkou nad vložkami v minimální tloušťce 40 mm včetně konstrukčního vyztužení svařovanými sítěmi

STROPNÍ SYSTÉM TREK

Stropní systém Trek umožňuje řešení jakéhokoli tvaru půdorysu. 
Námi vyráběný stropní systém se skládá z betonových nosníků, které jsou vyztužovány prostorovou výztuží a stropních vložek vyráběných
z betonu. 

 

Stropy jsou navrženy, na zatížení vlastní tíhou, stálé zatížení podlahou 
s omítkou (v normové hodnotě cca 1,5 kNm2) a na nahodilé užitné 
zatížení stropu (v normové hodnotě 1,5 kNm2 = 150 kg/m2). 

VÝHODY
 • jednoduchá pokládka bez nutnosti použití mechanizace

 • stropní konstrukce s nosníky o maximální délce 5 m se provádí 
  bez nadbetonávky

 • hotový strop není nutné omítat, stačí potáhnout perlinkou
  a lepidlo, poté nanést vrchní omítku

Stropní systém se skládá z nosníků a vložek.

Informace a návody ke stropům.

STROP.png
Stropní systém Trek umožňuje řešení jakéhokoli tvaru půdorysu. 

 

Námi vyráběný stropní systém se skládá z betonových nosníků, 
které jsou vyztužovány prostorovou výztuží a stropních vložek vyráběných z betonu. 


Stropy jsou navrženy, na zatížení vlastní tíhou, stálé zatížení podlahou 
s omítkou (v normové hodnotě cca 1,5 kNm2) a na nahodilé užitné 
zatížení stropu (v normové hodnotě 1,5 kNm2 = 150 kg/m2). 

Ostatní rozměry (od délky 6800 mm) na vyžádání.

Statický výpočet STROPNÍ NOSNÍKY TREK

TYP ULOŽENÍ - PROSTÝ NOSNÍK, LIMITNÍ PRŮHYB celkový L/250

Rozhoduje:

I.MS. (únosnost)

 

Poznámky:

stropní konstrukce bez nadbetonávky

Vlastní tíha stropu g.vl=1,52 kN / m2

Stálé zatížení podlahou + omítka g.0=1,25 kN/m2

Celkové zatížení (char.) g=2,769 kN/m2

Statický výpočet STROPNÍ NOSNÍKY TREK

TYP ULOŽENÍ - PROSTÝ NOSNÍK, LIMITNÍ PRŮHYB celkový L/250

Rozhoduje:

II.MS. (použitelnost)

 

Poznámky:

stropní konstrukce s nadbetonávkou

Vlastní tíha stropu g.vl = 2,77 kN / m2

Stálé zatížení podlahou + omítka g.0 = 1,25 kN/m2

Celkové zatížení (char.) g = 4,02 kN/m2

Statický výpočet STROPNÍ NOSNÍKY TREK

TYP ULOŽENÍ - PROSTÝ NOSNÍK, LIMITNÍ PRŮHYB celkový L/250

Rozhoduje:

II.MS. (použitelnost)

 

Poznámky:

stropní konstrukce s nadbetonávkou

Vlastní tíha stropu g.vl = 3,03 kN / m2

Stálé zatížení podlahou + omítka g.0 = 1,25 kN/m2

Celkové zatížení (char.) g = 4,28 kN/m2

Ceny
Foto
Statika
Statika2
Statika3
bottom of page
/* */